Podium Circulair
Podium Circulair Cultuur inspireert
Podium Circulair
Podium Circulair Cultuur inspireert

Bijeenkomst 28 maart

Hoe circulair is het landschap?

Hoe circulair is het landschap en wat kan kunst daar aan bijdragen, dat is de vraag die voor ligt tijdens onze bijeenkomst op woensdag 28 maart a.s. (vanaf 19.00 uur).

Aan het woord komen en in discussie gaan Marco Vermeulen, ontwerper voor stedenbouw en landschap en verantwoordelijk voor de eerste schetsen van de programmering van de Landschapstriënnale, en Joris van Midde, artistiek leider van theaterproducent De Kwekerij. 

De bijeenkomst op 28 maart vindt plaats in het restaurant van De Kleine Aarde, Klaverblad 13 in Boxtel. Aanmelden kan via frida@podiumcirculair.nl.

Lucas de Man tijdens Podium Circulair

De komende bijeenkomst van Podium Circulair vindt plaats op dinsdag 24 oktober a.s. Het thema van deze sessie is Landbouw met Toekomst. In dit kader vertellt Lucas de Man over zijn solo Wij, Varkenland. Verder een presentatie van De Herenboeren en een discussie met Lucas de Man en de aanwezigen over circulariteit in de landbouw. Het geheel speelt zich af op het terrein van onze nieuwe thuisbasis De Kleine Aarde in Boxtel.

Binnenkort worden de uitnodigingen naar de leden van de Coalition of Willing verstuurd. Maar ieder ander is ook welkom. Kosten van de bijeenkomst bedragen € 15,00 en aanmelden kan alvast via een mail naar Frida Rouppe van der Voort, fridarouppe@gmail.com. Na aanmelding ontvang je het complete programma van deze avond die om 19.00 uur begint.

Aanmelden voor dit Podium Circulair op dinsdag 24 oktober op het terrein van De Kleine Aarde om 19.00 uur kan via een mail aan Frida Rouppe van der Voort, frida@podiumcirculair.nl. De kosten voor de avond bedragen € 15,00.

 

Bijeenkomst 29 juni

Kunstenaars aan het woord!

Het betrekken van kunstenaars bij complexe maatschappelijke vraagstukken genereert impact, kansen en beloftes. Ook in een wereld die moet transformeren van lineair denken naar circulair doen. Die gedachte vormt de basis van Circo Circulair en wordt gedeeld door een almaar groeiende Coalition of Willing die regelmatig samen komt en discussieert.

Tijdens de eerstvolgende plenaire bijeenkomst op donderdag 29 juni aanstaande zijn het vooral de kunstenaars die vanuit hun perspectief ons laten zien wat zij kunnen betekenen in de combinatie van Ondernemers, Overheid en Onderwijs als het gaat om samen de broodnodige transitie op gang te krijgen en te houden naar circulariteit en duurzaamheid.

Matthijs Bosman is een kunstenaar die met zijn kunstwerken en projecten mensen 'als voor het eerst' naar hun omgeving laat kijken. Cornel Bierens is kunstenaar en schrijver, die het ambacht van een kunstenaar als Van Gogh toepast in eigentijdse presentaties. Dat kan een interessante discussie worden, zeker in het licht van ons hoofdthema hoe kunst kan bijdragen aan maatschappelijke cultuurverandering.

Keynote Merlijn Twaalfhoven is componist en ontwerper van muziekprojecten op ongewone locaties. Zo werkte hij in natuurgebieden, vluchtelingenkampen, een zigeunerghetto en de Favela van Rio de Janeiro. Hij zet zich in om vastgeroeste patronen te doorbreken en nieuwe verbintenissen te scheppen in de samenleving. Samen met mensen van het Sustainable Development Solutions Network bouwt hij momenteel aan een plan voor een grotere rol van kunst bij de duurzaamheidsrevolutie.

Gerard Rooijakkers zal opnieuw op zijn bekende ironische wijze de inleidingen en het debat samenvatten. Gerard is inmiddels een terugkerend vast programmaonderdeel geworden. En tenslotte kijken we vooruit naar Podium Circulair 2017 waarvan eind september een eerste pilot plaatsvindt in Boxtel.

Laat je meenemen en overtuigen dat we samen stappen kunnen zetten. We zullen deze keer – en in de komende plenaire bijeenkomsten in 2017 en 2018 - een financiële bijdrage moeten vragen voor dit programma met een aansluitende borrel, in totaal € 25,00 inclusief BTW per persoon. Ik neem aan dat dit geen bezwaar is. We willen en kunnen niet blijvend een beroep doen op vrijwilligheid van sprekers en de gratis gastvrijheid van het Agri Food Plaza.

Het is dus te doen op donderdag 29 juni, van 15.30 tot 18.00 uur in het Agri & Food Plaza in ’s-Hertogenbosch. De aansluitende borrel is van 18.00 tot 19.00 uur uiterlijk. Meld je aan vóór 23 juni a.s. via fridarouppe@gmail.com. Vervolgens sturen we je het complete programma en de routebeschrijving door, inclusief de factuur voor de financiële bijdrage.