Podium Circulair
Podium Circulair Cultuur inspireert
Podium Circulair
Podium Circulair Cultuur inspireert

Ruimte voor cultuur tijdens Landschapstriƫnnale

Hoe circulair is het landschap en wat kan kunst daar aan bijdragen, dat was de vraag die voor lag tijdens onze bijeenkomst op woensdag 28 maart a.s.

Landschapsarchitect Marco Vermeulen, verantwoordelijk voor de eerste schetsen van de programmering van de Landschapstriënnale, vertelde over de wijze waarop het overkoepelend thema van de triënnale - High Green Innovating The Landscape - ingevuld wordt door onder meer een serie van 10 Living Labs die de rol van het landschap in verleden, heden en toekomst zullen vormgeven. Dat kunst en cultuur in het landschap een belangrijke functie zullen krijgen werd duidelijk. Met de programmering en definiëring van de Landschapstriënnale wordt eind april gestart. TheatermakerJoris van Midde vertelde over het landschap als decor, coulissen en podium voor zijn theaterproducties. Beelden uit zijn serie Landlopers illustreerden dit.

Kijk hier voor de terugblik door Brabants Dagblad journaliste Noor Reigersman.

Zorg voor Kunst in de Zorg

een terugblik

Interventies door kunstenaars worden nog te weinig geïnitieerd vanuit de verschillende sectoren, maar komen vooral tot stand op initiatief van kunstenaars. Die mening is ook Gedeputeerde Henri Swinkels toegedaan, zo bleek uit zijn inleiding tijdens de bijeenkomst Podium Circulair Presenteert van woensdag 17 januari. Hij hield dan ook een bijzonder betoog voor de inzet van (podium-)kunstenaars in maatschappelijke en sociale processen, en spitste dit toe op de zorgsector.

Dat een dergelijke interventie – die wars is van bestaande protocollen en processen - tot succesvolle resultaten leidt werd vervolgens zeer beeldend onderbouwd en geïllustreerd door kunstenaar Sjaak Langenberg. De aanpak van Langenberg en zijn partner Rosé de Beer is er een van ‘being there’ en kijken. Hij illustreerde dit onder meer met hun rol van ‘embedded’ kunstenaars op Het Rijtven in Deurne, een instelling voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Door het levenstempo van de bewoners als leidraad te nemen bij hun ideeën voor voorzieningen en activiteiten ontstond daar een bijzondere variant van slow movement.

Tijdens de geanimeerde discussie – onder leiding van Jan Hendrik Ockels - die daarop volgde tussen de toehoorders en Henri Swinkels en Sjaak Langenberg werd unaniem geconcludeerd dat de rol van de kunstenaar bij het oplossen van problemen in maatschappelijke- en bedrijfsprocessen nog ondergewaardeerd wordt. Terwijl hun anti-methodische wijze van werken (vaak zonder ‘stip op de horizon’) minstens zo effectief is als de aanpak van consultants en organisatiedeskundigen.

Podium Circulair Presenteert opende met een korte herdenking van de onlangs overleden Sietz Leeflang, oprichter van De Kleine Aarde. Verder werd zoals gebruikelijk de bijeenkomst geopend en afgesloten met een kort gedicht, voorgedragen door Nic Castle, en wist Gerard Rooijakkers met zijn gesproken column het thema van de avond - cultuur en zorg ofwel zorg voor cultuur – uiterst spitsvondig samen te vatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik: Bijeenkomst 24 oktober,

Op dinsdag 24 oktober jl. vond de bijeenkomst van Podium Circulair Presenteert plaats op het terrein van De Kleine Aarde 2.0. Het thema van de avond Toekomst van Landbouw trok een volle zaal.

Hoofdgast van het Podium was Lucas de Man die in de personage van Stijn, zoon van een varkensboer, een maatschappelijk relevant thema in een aangrijpende solo verpakte: over mensen die met hart en ziel bezig willen zijn met een bepaalde bezigheid (varkens opkweken voor de slacht) maar worden gedwongen wegen in te slaan die hen berooft van al wat hen dierbaar is. Een triest verhaal ook, over terugkeren en doorgaan, over roots, dromen, varkens, boeren en leven op het platteland.

Aansluitend ging Lucas in debat met Geert van de Ven en Boudewijn Tooren, grondleggers van de landelijke organisatie Herenboeren. Herenboeren is een beweging van professionals die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Ze doen dit via coöperatieve boerderijen die burgers gedeeld eigenaar maken van hun eigen boerderij; consumenten dus die samen vraaggestuurd produceren en consumeren.

Gerard Rooijakkers vatte de discussie op zijn bekende licht ironische wijze samen en het laatste woord was aan dichteres Martje Wijers, die de bijeenkomst ook opende met een gedicht.

(foto: Vera Claessen Fotografie)

 

Bijeenkomst 29 juni: een terugblik

“Het betrekken van kunstenaars bij complexe maatschappelijke vraagstukken genereert impact, kansen en beloftes”, dit citaat vormde het uitgangspunt van Circo Circulair Plenair op donderdag 29 juni. En hoe waar dat is illustreerden de kunstenaars Matthijs Bosman, Cornel Bierens en Merlijn Twaalfhoven.

Matthijs Bosman vertelde onder meer over zijn project ‘Hoe het zou kunnen zijn’ waarbij hij bewoners van de Amsterdamse Straatweg in Utrecht hoofdpersonen liet zijn van een film over de – beruchte - straat. Met name het maakproces van de film zorgde ervoor dat bewoners trots werden op hun straat, ondanks al zijn problemen. Zij kregen oog voor de kansen die er wel liggen. De film zorgde ervoor dat zowel bewoner, passant als bezoeker zich thuis ging voelen, dat de straat ging leven en de overlast afnam. Zo zou het dus kunnen zijn!

Cornel Bierens hield een pleidooi voor de terugkeer van de ambachtelijkheid in de kunst, maar vindt wel dat daarbij nieuwe middelen als de 3D printer omarmd moeten worden. Dat het daardoor mogelijk is om vrijwel alles zelf te maken illustreert onder meer zijn project Fauna, waarbij hij het schilderij Fauna van Constant in 3D namaakte met afval (zorgvuldig gesorteerd op kleur). Maar ook de opdracht die hij samen met 145 VMBO-leerlingen uitvoerde waarbij het schilderij De Eunuch van Breitner honderd keer groter werd gemaakt door ruim 3000 tegels in een voorgeschreven palet te beschilderen. ‘Breitner was de componist, de leerlingen waren het orkest en ik de dirigent’, aldus Bierens.

Componist Merlijn Twaalfhoven ziet zich voor de vraag gesteld hoe hij als kunstprofessional nieuwe en sterke verbindingen in de samenleving kan scheppen. Een van de middelen die hij daarvoor inzet is door op ongewone plekken kunst – en in zijn geval muziek – te laten versmelten met het alledaagse leven. Bijvoorbeeld vanaf de daken aan weerszijden van de bufferzone in Nicosia, in een Syrisch vluchtelingenkamp of tijdens een muzikale ode aan de vrijheid in de schaduw van de afscheidingsmuur in Bethlehem.

Zoals gebruikelijk was het laatste woord aan Gerard Rooijakkers. “Ik heb hier zo weinig aan toe te voegen, wat een fantastisch programma, wat een impactvolle sprekers. Met een middag als deze wordt het heel erg duidelijk waar Circo Circulair voor staat. Dat belooft wat voor het Podium Circulair eind september”.

 

Agenda plenaire bijeenkomst Circo Circulair

De agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst van Circo Circulair, op dinsdag 18 april vanaf 16.00 uur in het Agri & Food Plaza aan de Onderwijsboulevard 125 in 's-Hertogenbosch, vindt u hier, evenals de startnotitie Het Groene Woud als Podium 2020.

 

Notitie Het Groene Woud als Podium 2020
Agenda 18 april 2017