Podium Circulair
Podium Circulair Cultuur inspireert

Podium Circulair

De circulaire economie vraagt om een omgeving waarin mensen, producenten en gebruikers met verschillende achtergronden, kennis en ervaring, elkaar ontmoeten en inspireren.  Ook in de wereld van kunsten stelt men zich de vraag op welke wijze deze haar bijdrage kan leveren. Om die reden moeten ook de kunsten zich instellen op deelname in economische processen, zowel in het bedenken van nieuwe producten/concepten als in het proces van het vormgeven van nieuwe ideeën en opvattingen.Voor het culturele veld is de verbinding met ondernemingen en ondernemers nog een forse uitdaging. De ambitie is er bij jonge kunstenaars absoluut. Zoals er ook bereidwilligheid is bij veel ondernemers om kunstenaars te betrekken in hun transitieprocessen. Er moeten bruggen worden geslagen. De verwachtingen aan beide kanten moeten goed in beeld gebracht en vertaald worden.

Het programma Podium Circulair wil ruimte scheppen om open en nieuwsgierige opvattingen en werkwijzen te delen en elkaar te inspireren tot het nemen van echte stappen naar een circulaire economie. De inzet van kunstenaars zal het verschil maken bij het genereren van frisse ideeën en het realiseren in een creatief proces. 

Lees meer hierover in onze startnotitie.

notitie Podium Circulair