Podium Circulair
Podium Circulair Cultuur inspireert

Circulaire Economie

Door producten anders te ontwerpen worden minder grondstoffen gebruikt en kunnen producten beter worden gerecycled. Bedrijven werken op deze manier mee aan afvalbesparing en realiseren zo materiaal- en kostenefficiency. Zo wordt de uitputting van natuurlijke hulpbronnen voorkomen en wordt vervuiling van het milieu door  afval en schadelijke stoffen in water en lucht  minder. Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is dat het vervangen van bezit van producten  door gebruik van producten. Consumenten werken volgens het principe ‘pay-per-use’ en betalen voor het huren van producten. De producten zelf blijven eigenaar van de leverancier, die kan toezien op het behoud van producten in de circulatie. Men betaalt in deze vorm van circulaire economie dus niet voor een lamp, maar voor de lichturen. En niet voor een stoel, maar voor de zituren.

Impact

Er is een wereld. En die raakt vol. Er zijn grondstoffen. En die raken op. Dat beseffen we. Velen denken na over hoe we spaarzamer en duurzamer met middelen om kunnen gaan. Wij ook. Door kunstenaars in te zetten in deze processen, worden bijzondere oplossingen gecreëerd. Circo Circulair wil geen geïsoleerd initiatief zijn. We staan immers niet alleen als het gaat om de beweging naar een circulaire economie. Initiatieven op dit terrein vinden op elk niveau van de samenleving plaats – lokaal en mondiaal, regionaal en nationaal. Overal worden er stappen gezet om de urgentie van een circulaire economie en daarmee een duurzame samenleving aan de orde te stellen. Met één gemeenschappelijke stip aan de horizon: een leefbare wereld achterlaten voor allen die na ons komen.