Podium Circulair
Podium Circulair Cultuur inspireert

Denktank

De circulaire denktank van Podium Circulair opereert vanuit de uitdaging om kunst en economisch-maatschappelijke vraagstukken op een circulaire wijze met elkaar te verbinden tot een cultureel evenement.  De denktank wil een netwerk van instellingen en bedrijven doordringen van het nut van het inschakelen van kunstenaars om tot innovaties te komen. De activiteiten van dit netwerk leveren verrassende presentaties op. Bovendien ontstaat door deze nieuwe samenwerkingsvormen het besef dat cultuur van toegevoegde waarde kan zijn om problemen aan te pakken. Op deze wijze inspireert kunst mensen om los te komen van bestaande paradigma’s en biedt Podium Circulair een platform voor kennisontwikkeling en het initiëren van nieuwe ideeën. Tegelijkertijd wil Podium Circulair tijdens bijeenkomsten en een jaarlijkse manifestatie laten zien hoe zij een circulaire omslag weet te realiseren van een lineaire naar een circulaire organisatie.

De Denktank Circo Circulair wordt gevormd door:

Luc Broos, Raad van Toezicht Festival Circolo
Mark Buijs, burgemeester Boxtel
Wim Claessen, adviseur Festival Circolo, Projectleider Circo Circulair
Marc Eysink Smeets, directeur Festival Circolo
Jeroen Naaijkens, Streekraad Het Groene Woud, Curator Circo Circulair
Frida Rouppe van der Voort, Festival Circolo Zakelijke Markt, Communicatie Circo Circulair
Gerard van Oosten, directeur AGRO, FOOD en LIFE SCIENCES Hogeschool In Holland
Rien van der Vleuten, Eigenaar Verbeeldenverbindt, Voorzitter Kunst van Brabant